čeština english
Řešené území


Analytické činnosti v projektu zachycují území celého Jihomoravského kraje. Návrhové práce jsou už pak směřovány jen na vybraná území pokrývající povodí toku Kyjovka, Trkmanka, Velička, Litava a Nedveka.

Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ekotoxa s.r.o. Bioforsk
2015 © Ekotoxa s.r.o.