čeština english
Kontakty

Koordinátor projektu:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
adresa
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
telefon
+420 541 147 771
fax
+420 541 147 771
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.
kontaktní osoba
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D.
Partneři projektu:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Ing. Karel Drbal, Ph.D
kontaktní osoba
Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
kontaktní osoba
Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
EKOTOXA s.r.o.
Mgr. Petr Birklen
kontaktní osoba
Mgr. Pavla Sokolovská
Nibio, Norsko
kontaktní osoba
Dr. Lillian Øygarden
Robert Barneveld
Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ekotoxa s.r.o. Bioforsk
2015 © Ekotoxa s.r.o.