čeština english
Aktuality
Tisková zpráva Ministerstva financí ČR
Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy zveřejnilo v pondělí 23. května 2016 na webu MF ČR prohlášení reagující na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR. Znění tiskové zprávy ZDE.
Závěrečná konference "Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny II"
Dne 26.dubna 2016 proběhla na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně závěrečná mezinárodní konference projektu s názvem „Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny II“. Konference byla zaměřena na zjištěné poznatky z řešení a výsledné návrhy komplexního systému adaptačních opatření pro území Jihomoravského kraje a také na širší kontext problematiky dopadů klimatické změny. Prezentace a fotky z konference si můžete stáhnout ZDE.
Semináře v Šardicích a Hustopečích
Během listopadu 2015 až března 2016 bylo uskutečněno celkem 10 seminářů na téma “Klimatická změna, její dopady a možnosti řešení“ v EKOCENTRU PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ v Šardicích a hotelu Vinopa v Hustopečích. Účelem těchto seminářů bylo nejen šířit osvětu v oblasti adaptace krajiny na dopady klimatických změn, ale také ukázat již úspěšně realizované opatření přímo v terénu. Důležitým aspektem bylo také zjistit pohledy a názory na danou problematiku ze strany zástupců veřejné správy a samospráv, hospodařících subjektů i odborné veřejnosti i NGO. To se v rámci zajímavých a živých diskuzí podařilo, za což všem účastníkům děkujeme a věříme, že se nám podaří setkat se při další příležitosti ve snaze o účinnější a ohleduplnější zacházení s krajinou. Fotky ze seminářů v Šardicích a Hustopečích ZDE.
Debatní workshopy
V únoru byly v rámci projektu uspořádány tři debatní workshopy, jejichž cílem bylo získat názor zástupců klíčových stakeholderů o bariérách adaptačních opatření v zemědělské krajině a možnostech jejich řešení. Mezi nejčastěji zmiňované problémy patřily nedostatky v komplexních pozemkových úpravách a územním plánování, dotační zemědělské politiky, povědomí zemědělců a majitelů pozemků o potřebě adaptace a další vnitřní i vnější bariéry. Tyto informace jsou dále analyzovány a budou použity v dalších výstupech projektu. Fotky z workshopů ZDE.
Pozvánka na debatní workshopy
V návaznosti na semináře konané v Šardicích a Hustopečích budou v rámci osvěty v našem projektu pořádány také debatní workshopy, kde bude probíhat diskuse nad možnými bariérami při implementaci opatření v krajině a také nad možnostmi, jak těmto bariérám předcházet a zvládat je. Uvítáme na workshopu představitelé obcí, projektanty v krajině a zemědělské podnikatele, kteří mají přímou zkušenost s různými krajinotvornými opatřeními a rádi se o tyto zkušenosti podělí. Workshopy se budou konat v hotelu Žabčice v Žabčicích vždy ve čtvrtky 11., 18. a 25. února 2016. Pozvánku najdete ZDE.
Pozvánka na semináře v Hustopečích
Zveme Vás na druhou sérii seminářů konanou v průběhu ledna a února 2016 v Hustopečích. V rámci seminářů přiblížíme problematiku klimatické změny, její vlivy na naši krajinu, při terénní pochůzce pak ukážeme možnosti řešení adaptace krajiny v praxi. Bližší informace a možnosti přihlášení najdete v pozvánce ZDE.
Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny
Dne 19.11.2015 proběhla na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně mezinárodní konference Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny. Konference byla zaměřena na návrh komplexního systému adaptačních opatření včetně vodních nádrží na pilotních povodích Jihomoravského kraje – Kyjovky, Trkmanky, Veličky, Litavy a Nedveky. Vedle adaptačních opatření byly prezentovány výsledky analytických prací zejména v oblasti erozních a odtokových poměrů a projevů sucha. Na konferenci byl rovněž přestaven srážkoodtokový model, jež slouží pro hodnocení účinnosti navržených adaptačních opatření. Prezentace z konference si můžete stáhnout ZDE.
Mezinárodní konference "Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny"
Pozvánka na konferenci "Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny" v rámci projektu Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině, která se koná na VUT v Brně — Fakulta stavební 19. listopadu 2015 ZDE.
Semináře „Klimatická změna, její dopady a možnosti řešení“ Právě rozbíháme první sérii seminářů na téma Klimatická změna, její dopady a možnosti řešení určenou pro představitele obcí, zemědělské i lesní podnikatelé a všechny ty, kteří se zajímají se o to, jak správně krajinu na nepříznivé následky změny klimatu adaptovat a hlavně mají snahu účinná adaptační opatření v krajině realizovat.
Semináře se konají v EKOCENTRU Šardice v termínech 26.11.2015, 3.12.2015, 10.12.2015 a 17.12.2015.
Program a pozvánka ke stažení ZDE.
Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ekotoxa s.r.o. Bioforsk
2015 © Ekotoxa s.r.o.